Kroz projekt je zaposleno 30 žena pripadnica ciljane skupine s područja Grada Popovače koje pružaju usluge potpore i podrške za više od 120 krajnjih korisnika.

Ciljana skupina su teško zapošljive žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanjem ljudima, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice te dugotrajno nezaposlene žene u službenoj evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Krajnjim korisnicima (preko 120) će se kroz projekt “Zlatne ćene za zlatnu dob” pružati pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

 

Naziv projekta: "Zlatne žene za zlatnu dob"
Program projekta: Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Fond: Europski socijalni fond
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Korisnik: Grad Popovača
Ukupna vrijednost projekta: 4.647.297,47 kuna
Iznos EU potpore: 100%
Razdoblje provedbe projekta: 27.9.2018. - 27.3.2021.
Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Kutina
  Centar za socijalnu skrb Kutina

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0196

 

Kontakt:

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

Telefoni

Grad Popovača 044/ 679 750
Anamarija Weiser  099/736 7500 
Ivona Pušić  099/2478 199 
Sandra Horvat Dželalija  099/2478 200