Kroz projekt je zaposleno 30 žena pripadnica ciljane skupine s područja Grada Popovače koje pružaju usluge potpore i podrške za 180 krajnjih korisnika.

Ciljana skupina su teško zapošljive žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanjem ljudima, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice te dugotrajno nezaposlene žene u službenoj evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Krajnjim korisnicima se kroz projekt 'ZLATNE ŽENE ZA ZLATNU DOB- FAZA II'” pruža pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Naziv projekta: 'ZLATNE ŽENE ZA ZLATNU DOB- FAZA II'
Program projekta: Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Fond: Europski socijalni fond
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Korisnik: Grad Popovača
Ukupna vrijednost projekta: 2.645.900,00 kuna
Iznos EU potpore: 100%
Razdoblje provedbe projekta: 18.6.2021. do 18.12.2022. godine
Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Kutina
  Centar za socijalnu skrb Kutina

 

 Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: UP.02.1.1.13.0429

Kontakt:

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

Telefoni

Grad Popovača 044/ 679 750
Mirjana Stipeć 099/5334 533
Ivona Pušić  099/2478 199 
Sandra Horvat Dželalija  099/2478 200